Fagmøte Beste Praksis Rekruttering
(kostnadsfritt)
 

Sett av 7. juni fra kl. 13.00 – 15.00
 
Vi følger med på hva som skjer i markedet og ønsker å regelmessig bidra til at de av dere som ønsker skal være oppdatert på nye løsninger som kommer. Vi kommer tilbake med detaljert program i begynnelsen av mai.

 

 

Fagmøte 07.06.2018