{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

 klokken 09.30-11:00

 

Vi inviterer  til workshop om jobbanalyse med OPTO. Vi vil sammen se på hvordan man kan overføre funn fra jobbanalysen til OPTO-rammeverket ved bruk av faktiske stillinger og jobbanalyser. Vi vil også si noe om hva forskningen sier rundt brede stillingskategorier, og hvordan dere kan bruke dette for spesifikke stillinger.

 

Vi begrenser workshopen til 10 deltagere, så her er det første mann til mølla som gjelder. Før workshopen vil deltagerne bli tilsendt en jobbanalyse-mal som de kan fylle ut med kriteria for en stilling de kunne tenke seg å snakke om. Her er det gode muligheter til å få feedback på en stilling man har lurt på, og å lære mer om hvordan man kan passe behov inn i OPTO.

Melde dere på via mail til Steffen Braastad

Generated button