{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

METIS vinduet er skjult/ligger på oppgavelinjen

Hvis METIS er åpnet (du har skrevet inn riktig passord, men vinduet er skjult) kan du prøve følgende:

  1. CTRL + SHIFT + Høyre klikk på mus på METIS-ikonet i oppgavelinjen
  2. Venstre klikk på "Maksimer"
  3. Du vil nå få se METIS-vinduet, og kan fortsette som normalt

PDF med instruksjoner

Ta kontakt med oss hvis dette ikke fungerte.