{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

DITT BIDRAG TIL GJENNOMFØRING AV MÅL OG STRATEGIER

Samsvar eller den engelske oversettelsen Compliance (som i stadig økende grad brukes også i norsk dagligtale) betyr å poengtere sammenhengen mellom ord og handling, at de daglige aktivitetene utføres i tråd med etablerte spilleregler. En topp utøver i lagidrett kan ikke bare briljere med sine individuelle ferdigheter. Hun må først og fremst innordne seg lagets strategi og spillemønster. Innenfor denne rammen kan individualisten blomstre.

Slik er det også i organisasjonslivet. Mange større virksomheter, både i privat og offentlig sektor har sin egen Compliance Officer. Dennes hovedoppgave er å forebygge alle typer uregelmessigheter, gjennom etablering av gode regler og rutiner – og sikre at man i det daglige opererer i tråd med disse. I videste forstand dreier dette seg om å ivareta eiernes interesser og unngå tap av omdømme.

Men ingen kjede blir sterkere enn det svakeste leddet. Derfor ønsker de aller fleste som rekrutterer nye ledere/ medarbeidere at valgt kandidat vil vise sterk pliktfølelse og lojalitet til virksomhetens retningsvalg og spilleregler. I personprofiltester belyses disse kvalitetene ved hjelp av dimensjonen Samsvar og brukerne av slike verktøy kan i utformingen av Jobbanalysen definere kriteriet (ønskelig nivå) før arbeidet med selve rekrutteringsprosessen starter.

Det er lett å forstå at dette kriteriet settes høyt. Alle opplever adjektiver som pliktoppfyllende, samvittighetsfull, naturlig og ærlig som honnørord. Her gjelder det å finne kandidatene som scorer max! Vel, det er kanskje ikke så enkelt.

Det er nesten alltid slik at dersom vi får en ny kollega med max score på en hvilken som helst personlig egenskap inn i teamet – så er samtidig sannsynligheten størst for at det kan «tippe over». Baksiden av medaljen blir lettere synlig for alle andre. En person som scorer max på pliktoppfyllende kan være den som først brenner seg ut. Blind lojalitet og servilitet er neppe det vi ønsker oss. Og hva med oppriktighet? Jo, ærlighet varer lengst (for det er så lite brukt – sier noen), men samtidig heter det seg at tale er sølv mens taushet er gull. Å holde inne med egne meninger kan mange ganger være det beste – i alle fall inntil man har fått tenkt gjennom saken en ekstra gang. Og dermed muligheten til å nyansere seg.

Vurder virksomhetens behov nøye – før du konkretiserer kriteriet. De fleste vil finne ypperlige kandidater rundt – eller litt i overkant av gjennomsnittet; også på dimensjonen Samsvar. Kandidatene her er utrustet med fremragende kvaliteter. De er svært samvittighetsfulle, ansvarsfulle og pålitelige. De er også oppriktige, uforfalskede og likefremme. De vil uten tvil bidra til å styrke den tilliten virksomheter er så avhengige av – og dermed understøtte byggingen av en konsistent merkevare.

Compliance handler om å ha «orden i sysakene». Ikke detaljstyring, men kontroll. Gevinstene er mange, deriblant forbedret effektivitet. Som igjen øker sannsynligheten for at målene nås ved at omforente strategier gjennomføres som forutsatt.

De av oss som har passert middagshøyden husker godt tegneseriefiguren HÅREK. En av mange klassikere i denne serien utspant seg i vikingskipet på tokt ute på havet. Hårek og Kark satt i hver sin ende av båten og pisket roerne til innsats. Etter en stund roper Hårek til Kark «no har karane vorte flinke til å ro i takt» - hvorpå Kark repliserte – «ja, no står det berre att at dei ror same vegen». Interessant, at allerede i vikingtiden var man opptatt av Samsvar – eller Compliance som de sa dit vikingene var på vei!