{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vi tilbyr en rekke integrerte løsninger på en enkelt plattform - Metis. Dette sikrer bl.a. en felles arbeidsflyt og enkle læringsprosesser. Ved bruk av Metis kan du utvide din verktøykasse med nye løsninger etter behov uten opplæring og gjennomføring vil hverken være dyrt eller tidkrevende.

OPTO – HVA DET ER OG HVA DET GIR!

OPTO er utviklet og designet for å styrke, effektivisere og forenkle rekrutteringsarbeidet.

ACE - IDENTIFISER KOGNITIV KAPASITET FOR PROBLEMLØSNING OG UTVIKLING

Har du fokus på kandidatens potensiale, får du økt mulighet til verdiskapning.

EASI – DITT VERKTØY TIL Å UTVIKLE MEDARBEIDERES SAMHANDLINGSKOMPETANSE OG MOTIVASJON

God selvinnsikt er ofte et godt utgangspunkt for å velge en adferd som er tilpasset mål og situasjon, det gir enkelt sagt bedre utsikt.

BRIGHT – DESIGNET FOR SCREENING OG UTVELGELSE AV MEDARBEIDERE I KUNDESERVICE ROLLER.

Å få de rette medarbeiderne til kundeservice er nøkkelen til å øke generell kundetilfredshet . Vennlig og effektiv kundeservice vil hjelpe en vellykket bedrift å skille seg fra sine konkurrenter.

MPA MÅLRETTET REKRUTTERING

Sikre vellykkede ansettelser i dag, hjelp tilføre verdi til din bedrift og unngå feilrekruttering.

METIS - TEST / ANALYSEPLATTFORM SOM FORENKLER DIN JOBB

I dagens dynamiske arbeidsmiljø er HR konstant involvert med øvrige beslutningstagere i å ta beslutninger vedrørende rekruttering og utvikling av medarbeidere. Valgene skal skje raskt, men samtidig v...

No Acquisition Found
No Development Found
No Leadership Found