{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

EN HYLLEST TIL MARIT BJØRGEN!

Tidenes vinterolympier. Marit Bjørgen cruiset inn til overlegen seier i sin siste opptreden i OL. Dermed kronet hun sitt eget verk – 14 medaljer – derav 8 gull gjennom en enestående karriere.

For alle oss som er interessert i både sport og personlighet er Marit Bjørgen et unikt «studieobjekt». Ikke bare har hun vunnet en uendelig lang rekke langrenns-konkurranser. Hun har også vunnet folkets hjerter ved å opptre som en ekte lagspiller og med en slående ydmykhet. Aldri har hun hovert over andres fiaskoer og aldri har hun klaget på støtteapparatet de gangene hun har mislykkes.

Noen ganger trenger vi ikke en personprofiltest for å avdekke en persons karaktertrekk. Trekkene trer tydelig frem gjennom personens konsistente atferd. En slik person er Marit Bjørgen. «Alle» ser hennes mest fremtredende egenskaper. Hun er (blant annet) målrettet, utholdende, grundig, støttende, ydmyk og jordnær.

Født slik – eller blitt slik? Dette spørsmålet vil vi aldri få noe eksakt svar på. Men at Marit Bjørgen bærer med seg egenskaper som ble formet veldig tidlig i livet hennes er åpenbart. Kultur skaper holdninger og atferd og manifesterer seg i personligheten. Rognes i Gauldalen er et typisk norsk bygdesamfunn der innbyggerne er jordnære og beskjedne. Selvskryt er det siste folk befatter seg med.

Senere i livet sitt er Marit selvsagt formet av idrettsmiljøet hun i så mange år har vært en del av. Hun har lært seg grundighet og selvdisiplin – sterkt forankret i ambisjoner og målbevissthet. Hun har forsaket mye for å nå sine mål. Gjennom årene har hun gått gradene frem til hun de siste årene er blitt den ubestridte ledertypen i laget.

Det er slående å observere hennes laglederatferd. Hvordan hun trøster og oppmuntrer de som ikke har dagen. Hvordan hun anerkjenner vinnerne som kommer fra andre nasjoner selv når disse «stjeler» seieren rett foran hennes egen nese. Hvordan hun skryter av støtteapparat og utstyr – og i all beskjedenhet kanskje tilføyer at «i dag spilte også kroppen på lag».

Leder eller medarbeider; alle har noe å lære av Marit Bjørgen. I vårt seneste blogginnlegg stilte vi spørsmål ved om læringen fra toppidretten automatisk kan overføres til næringslivet. Det spørsmålet stiller vi fortsatt. Derimot tviler vi ikke på at svært mange kan lære mye av personen Marit Bjørgen – være seg både ledere og medarbeidere. Holdning, innstilling og bevissthet rundt egen rolle, oppgaver og påvirkning på andre er læringspunkter vi vil trekke frem. Slik kan Marit gjerne bli et nyttig «case» i så vel lederutviklingsprogrammer som i arbeidet med å definere kriterier når jobbprofiler skal utarbeides ifm rekrutteringsoppgaver.

Vi takker Marit Bjørgen for alle fantastiske gledesstunder hun har gitt oss. Vi takker henne også for det forbildet hun har vært for svært mange – og for den kraften dette forbildet fortsatt vil bety for mange som fremover vil satse mot toppen.

Til slutt skal vi ikke glemme at OL i PyeongChang har vært enestående for Norge. 39 medaljer er mere enn noen nasjon har vunnet i noe vinter-OL tidligere. Det er flere enn Marit Bjørgen som presterer – og som viser atferd og holdninger vi kan være stolte av. Likevel, det er bare en Marit Bjørgen – og hun vil for all fremtid bli stående som eneren blant enerne.

BLOGG OVERSIKT