{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

GMA - Hva er det, og hvorfor måle det i rekruttering?

GMA, General Mental Ability eller på godt norsk Generell Mental Evne brukes i psykologien om det vi i dagligtalen ofte vil omtale som intelligens. Det handler om evnen til kompleks problemløsning. Forskning har vist at en rekke urelaterte oppgaver, som resonering, minne og verbale evner vil være relatert til noe vi kaller g-faktoren.  Med andre ord vil en som scorer høyt på et område med stor sannsynlighet også score høyt på andre områder som dekkes av g-faktoren. GMA er et mål av denne g-faktoren.

En kjent måte å forsøke å måle GMA på er gjennom IQ-tester, men det finnes også en rekke andre måter. Vi i Master gir en måling av GMA gjennom vår CORE-test.

Hvorfor måle GMA i rekruttering?

Forskningen viser at det elementet som statistisk sett spår fremtidig resultat best er GMA. Det vil si at om alt annet er likt, er sannsynligheten størst for at personen med høyere score på GMA vil levere best resultater. Forskningen viser at dette gjelder i alle yrker, særlig de med høy kompleksitet.

Med andre ord, hvis man skal ansette noen og den eneste andre informasjonen man har er f.eks. karakterer fra en nylig utført utdanning, vil man statistisk sett komme vesentlig bedre ut av det hvis man i stedet bruker GMA for å velge hvem som går videre til intervjustadiet.

Tilsvarende, om man skal velge mellom to kandidater for en lederstilling som gjennom andre kilder virker temmelig like, vil GMA best spå hvem som vil levere best

Husk at statistisk sannsynlighet ikke betyr at det alltid vil stemme. En rekke personer med lavere scorer vil levere svært godt, og mange med høye scorer vil levere dårlig.

Hvis man ønsker å se hvor mye det kan være å tjene på å bruke en GMA-test for rekruttering, kan man bruke Master Recruitment Decision Tool som er utviklet av våre dyktige psykometrikere, eller ta kontakt med en av våre dyktige partnere.

Steffen Braastad
Partner
913 57 880
sb@master.no

Category: GMA

Dato: 30.07.2021