{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

JOBBPROFILER I FREMTIDENS DIGITALE ARBEIDSMARKED

Kunstig intelligens hører vi stadig oftere snakk om. For mange gir begrepet frysninger på ryggen. Innhyllet i et slags science fiction – aktig slør av fremtidsfrykt. Andre ser at kunstig intelligens åpner opp nye, spennende scenarier med et arbeidsmarked der de fleste rutinepregede jobbene er tatt over av roboter.

I realiteten er vi midt oppe i den digitale revolusjonen. Utviklingen går nesten med lynets hastighet. Stadig mer av mellommenneskelig kommunikasjon foregår digitalt. «I går» benyttet folk telefonen til å snakke og sende sms. Outlook for å kommunisere via mail. I dag etablerer flere og flere store/ mellomstore bedrifter chattefunksjoner der kunde og leverandør kommuniserer i sanntid. Verktøy som Slack og Yammer vinner innpass som nye kommunikasjonsplattformer der team og arbeidsgrupper kan samarbeide effektivt og få umiddelbar tilgang til prosjektdata og annen relevant info. Kompetent bruk av disse verktøyene effektiviserer arbeidsprosesser opp til 20%.(https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy) Dette gir digitalt innovative virksomheter klare konkurransefortrinn.

Digitalt innovative virksomheter river pyramidene. Hierarkiene med ulik tilgang til informasjon blir ineffektive. Transparent lederskap tvinger seg frem. Kompetente medarbeidere med kapasitet til å ta raske beslutninger må ha tilgang til relevant informasjon umiddelbart. Utviklingen mot flate organisasjonsstrukturer som vi allerede ser, kommer til å forsterke seg. I denne virkeligheten skal 5 ulike generasjoner, med svært ulikt digitalt ståsted samarbeide rasjonelt. Les Solaima Gouranis beskrivelse av generasjonene og utfordringene dette innebærer for samarbeid og utvikling (https://www.online.no/trender/generasjoner.jsp). God lagledelse i dette universet er åpenbart utfordrende.

I morgendagens organisasjon vil de aller fleste rutinepregede arbeidsoppgaver bli overtatt av din interne digitale assistent. Allerede i dag bruker alle den digitale assistenten Google. Vi blar ikke lenger i leksikon – vi søker på Google. Dette sparer oss for mye tid – og gir oss direkte aksess til uendelige informasjonsressurser. Ingen drømmer vel i dag om å reversere utviklingen (avskaffe Google). Så kanskje skal vi ikke frykte den digitale fremtiden. Mange var veldig skeptiske da den industrielle revolusjonen skjøt fart i andre halvdel av 1800- tallet. Arbeidsplassene fra den førindustrielle epoken ville forsvinne. Det gjorde de også – men ble erstattet av utallige nye jobber man ikke så for seg tidligere. Det samme tror vi som er fremtidsoptimister vil skje denne gangen – som følge av den digitale revolusjonen.

Nye jobber vil oppstå – og endrede krav til kunnskaper og ferdigheter vil følge av dette. For de som skal rekruttere blir det nødvendig å justere kompasset. Kandidater i dag har to ulike identiteter – den fysiske og den digitale. Den fysiske omfatter det som beskrives i en generell cv; utdannelse, jobberfaring; personlige egenskaper osv. I den digitale identiteten inngår kandidatens nettverk, bruksmønster og aktivitet, ikke bare gjennom hva som er sagt i tweets, innlegg, e-post, blogger, nettsteder og andre elektroniske knutepunkter. Ens venner, favoritter, tilhengere, og de som man velger å følge - så vel som de man velger å retweete, dele, eller lignende - alt bidrar til den digitale identitet. (les mer: http://www.notmywar.com/hva-er-digital-identitet/)

Jobbanalysen må utvikles – fordi jobbprofilene kommer til å inneholde andre parametre i tillegg til de vi tradisjonelt vektlegger. Dyktige rekrutterere, både internt i organisasjoner – og i byråene må gå foran og vise vei. Sikre at kandidatenes digitale identitet blir kartlagt og vektlagt på profesjonelt vis.

Vi går en spennende fremtid i møte. Og ikke minst blir det interessant hvordan rekrutteringsfaget møter denne fremtiden. Dette temaet kommer vi jevnlig tilbake til i bloggen. Følg med!

OM REKRUTTERINGSFAGETS UTVIKLING OG FREMTID