{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

NÅR DU OG JOBBEN PASSER SAMMEN

Tenke seg den fantastiske følelsen av å være i flytsonen. Når jobben er en lek; når du opplever at du mestrer oppgavene. Når du merker at din kompetanse strekker til. Og at resultatene kommer…

Er dette bare en drøm – eller er det mulig å skape en jobbhverdag som relativt ofte frembringer denne flytsonefølelsen? Vi mener at ja – det er mulig. Men det forutsetter at du og jobben passer sammen. Akkurat som i et lykkelig ekteskap..

Det er mange forhold som spiller inn – og vi skal etter hvert belyse flere av dem i bloggen vår. Denne gangen vil vi igjen sette søkelyset på utgangspunktet. Den som rekrutterer må være ytterst bevisst på krav og kriterier. Hvilken kompetanse, kognitiv kapasitet og personlighet passer best til å mestre kravene og utfordringene i stillingen det rekrutteres til? Igjen, en grundig gjennomarbeidet Jobbanalyse er avgjørende.

Så, når rekrutteringsprosessen gjennomføres – hvor godt evner man å holde seg til sine egne kriterier? Hvor store avvik aksepteres på kandidaten som tilbys stillingen?

Eksempelvis – hvis ett av kriteriene som ble fastsatt på forhånd var høy grad av utviklingsorientering, forstått som en kreativ, oppfinnsom person som liker å ta risiko. Og personen som blir ansatt scorer mer enn ett standardavvik lavere enn kriteriet – kan vi da forvente at den nytilsatte ofte vil oppleve å befinne seg i flytsonen?

Neppe; og her er vi inne på et meget viktig poeng. Personlige egenskaper og motivasjon henger sammen som klaverets svarte og hvite tangenter. Hvis du konstant opplever forventninger til en atferd som ikke stemmer med din personlighet kveles motivasjonen. Trolig er slike avvik en vesentlig årsak til utbrenthet i arbeidslivet.

Derimot, dersom personen og gjennomarbeidede kriterier matcher godt – når «du» og jobben passer sammen føler du deg som «fisken i vannet»; du får daglig benyttet dine talenter og personlige egenskaper. Du nyter stor respekt fordi du løser arbeidsoppgavene dine med høy kvalitet – og du føler deg betydningsfull og anerkjent. Jobben gir deg energi. Dette er å være i flytsonen.

For den nytilsatte  - enten vi snakker om leder eller medarbeider vil dette oppleves som å ha fått drømmejobben. Et usedvanlig godt utgangspunkt for å prestere. De beste rekruttererne bidrar gjennom sin profesjonalitet (Beste Praksis) til at flere får drømmejobben. Er du blant dem?

Følg oss videre i bloggen. Vi kan garantere regelmessige små tankevekkende drypp innenfor områdene testing, rekruttering og utvikling😊

 

OM ROLLER OG KANDIDATPROFILER