{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

OPTO i sterke og svake situasjoner

Teamet vårt med psykologer og psykometrikere har nylig kommet med et nytt white paper om bruk av personlighetstester i rekruttering. Her snakker de bl.a. om viktigheten av å se på om en situasjon er sterk eller svak

Teamet viser bl.a. til forskning fra Judge & Zapata fra 2015 hvor de diskuterer hvordan noen stillinger kan sees på som sterke, og noen som svake.

Psykologisk sterke kontekster er de hvor klare, tydelige og sterke signaler gis til ansatte om strategiske mål og hvilken atferd som kan forventes.

Psykologisk svake kontekster er mer ustrukturerte og udefinerte, og man mangler retningslinjer og ledelse om hvilken atferd som forventes.

 

Svake situasjoner gir ofte atferd som er mer i tråd med en persons personlighetstrekk, og forsterker dermed sammenhengen mellom personlighet og prestasjon. I slike situasjoner vil bruk av personlighetstester ha en vesentlig høyere validitet.

 

Ønsker du mer informasjon om  dette, eller du ønsker å se white paper ta kontakt med oss.

 

Category: Rekruttering, OPTO, Assessment

Dato: 28.10.2022

Referanser

Sustmann Allen, L. (2022) OPTO - PREDICTABILITY IN PERSONALITY. White paper from Master International

Judge, T. A. & Zapata, C. P. (2015) The Person-Situation debate revisited. Academy of Management Journal 58(4) https://doi.org/10.5465/amj.2010.0837