{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

TÅLER DU EN TRØKK?

Dette spørsmålet; i ulike forkledninger får kandidater som søker lederstillinger. Hvor robust er du når krisen inntreffer? Hva bringer deg ut av fatning? Hva gjør deg stresset? Den naturlige responsen på denne typen spørsmål er å beskrive seg selv som tøff, hardhudet, motstandsdyktig.

Motstandsdyktighet er en av dimensjonene innenfor det sosiale området for prestasjon som måles i ulike personprofiltester. Spørsmålet er hvor vi skal legge kriteriet på denne egenskapen når vi utarbeider Jobbanalysen. Tilbøyeligheten til å ønske seg maks score på alle egenskaper er en av feilkildene i jobbanalyser. Gode (i betydningen hensiktsmessige) kriterier bygger på inngående forståelse for eget ståsted – og dermed behov, sammen med innsikt i egenskapenes nyanser. Hva er egentlig Motstandsdyktighet og hva går vi glipp av dersom vi krever for lite – eller for mye av denne egenskapen?

Stressmestring og Stabilitet er egenskapene kandidaten besvarer i test. En funksjon av scorene på disse egenskapene beskriver Motstandsdyktighet. En person som mestrer stress er i stand til å takle høyt press; er robust og har lett for å slappe av. Den stabile oppleves sindig, behersket og følelsesmessig kontrollert. Dette er fine karakteristikker – og det kan vel umulig bli for mye av det gode?

Begynn med å beskrive virksomhetens kjennetegn og utfordringer. Er markedet urolig, preget av raske endringer? Presses marginene av ekstrem konkurranse – som igjen tvinger fram fokus på effektivitet og kostnadsstyring? Er organisasjonen preget av indre motsetninger, spenninger mellom eiere, ledelse og ansatte? Disse utfordringene har mange organisasjoner – i alle fall de som oftest omtales i media. Her trengs nok en sterk hånd på rattet. En toppleder som tåler en trøkk og som evner å se forbi støyen som ofte preger hverdagen.

Men hva om rekrutteringen gjelder en mellomleder – gjerne en deltaker i ledergruppa – og topplederjobben allerede er besatt av en «tøffing»? Skal hele ledergruppa i krevende organisasjoner bestå av samme kaliber hardhudete typer? Det høres ikke bra ut. Her må det helst gjøres en grundigere analyse av hvilke egenskaper som behøves for å komplettere teamet på beste vis. Svaret blir sikkert mere nyansert enn kun robuste tøffinger.

Selv om media kan gi inntrykk av at tilværelsen både i næringslivet og i offentlig sektor er konstant turbulent er nok sannheten at de aller fleste virksomheter kjennetegnes av relativ ro, stabilitet og fokus på daglig drift. Du kjenner selv din egen organisasjon best og kan stille denne diagnosen. Hvis denne siste beskrivelsen stemmer er det ikke sikkert Motstandsdyktighet er så avgjørende. Kanskje er empati, følelsesmessig innlevelse, involvering gjennom tillitsfullt lederskap som igjen utløser reell delegering og opplevd autonomi i organisasjonen viktigere for å fremme prestasjoner og skape opplevelse av mestring.

Det MÅ ikke være et motsetningsforhold mellom de beskrevne typene. De aller beste lederne evner å forvalte ulike roller – ikke minst fordi de er dyktige til bevisst å korrigere sin atferd på tross av sine preferanser basert på personlighet. Likevel, i de aller fleste situasjoner er det hensiktsmessig å la organisasjonens ståsted og forventede framtidsutfordringer styre innholdet i kriteriene i Jobbanalysen. Jo bedre match mellom organisasjonens behov og lederens egenskaper – jo bedre trivsel og ledereffektivitet vil erfares.