{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Beste Praksis Rekruttering gir resultater på bunnlinjen!

Rekrutteringsprosessen handler om å finne kandidater som har med seg de ressurser som kreves for å takle jobbens utfordringer. Med andre ord finne en god Jobb / Person Match. I en travel hverdag kan det være enkelt for en leder som trenger nye medarbeidere å overlate mye av arbeidet med å finne de riktige kandidater til HR / Ekstern rekrutterer.

En profesjonell forståelse for den analyse og det forarbeid som er nødvendig for å finne relevante kandidater vil bidra til en bedre praksis.

Vil dere investere litt tid i å styrke denne forståelsen hos deres ledere kan vi bistå!

I tillegg til verktøyene våre leverer vi konsulent-tjenester rundt hele verdikjeden innen rekruttering og utvikling av ansatte. Vi holder også interne kurs innen rekrutteringsledelse, rekruttering for ansettende ledere og kurs som leder mot DNV-sertifisering innen rekruttering.