{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kunnskapen vi får om nye medarbeidere i rekrutteringsprosessen kan effektivt benyttes av lederen i en onboardingprosess. Jobben handler ikke bare om å gjennomføre oppgaver, men også om hvordan oppgavene gjennomføres og hvordan vi samhandler med hverandre. Benytter lederen denne kunnskapen kan det bidra til bedre samhandling med den nye medarbeideren og større forståelse hos medarbeideren om hvordan de best kan lykkes raskt i den nye jobben.

Ønsker dere å utforske denne muligheten, så kan vi bistå.