{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Utvikling er basert på endret atferd

En utvikling tar alltid utgangspunkt i en nå situasjon og en ønsket situasjon. Hva er det som skal utvikles og hvorfor.

Er det salgsprosessen som skal gjennomføres anderledes, er det oppføling av medarbeidere som skal gjennomføres anderledes , er det intern samhandling som skal styrkes, eller er det kundenes opplevelser av oss som levrandør vi ønsker skal styrkes.

Når vi har kunnskap om nåsituasjon og klare forestillinger om ønsket situasjon vet vi hvilke gap som skal tettes. Verktøyene vi benytter i rekrutteringsprosessen eller utviklingsverktøy vi benytter for å kartlegge jobbatferd og motivasjon for arbeidet kan benyttes til å kartlegge de individulle utfordringer hver enkelt medarbeider som er med i utviklingsprosessen kan jobbe med og hvordan. Dette sammen med annen kunnskap om hva som kan bidra til ønsket atferdsendring er noe vi kan bistå med om dere ser potensialet – la oss diskutere.