{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Faktabaserte beslutninger

Å ta beslutninger basert på kunnskap gir ofte bedre beslutninger. I enhver organisasjon er det ofte noen som fremstår som «top performers» i ulike funksjoner. Hva gjør disse til «top performers». Vi vet det er sterk korrelasjon mellom en persons atferd og de resultater de oppnår og da handler det om å identifisere hvilken atferd disse personene benytter i sitt arbeid.

De verktøyene vi benytter i rekrutteringsarbeidet kan benyttes til å identifisere «top performer» atferd og i vår testplattform kan vi gjennomføre analyser som med stor sannsynlighet kan tydeliggjøre dette.

Den kunnskap dette gir kan bidra til å styrke både rekrutterings og utviklingsprosesser.

Kan dette være av interesse så kan vi bistå.