{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Er dere opptatt av å styrke deres omdømme eller deres kunders tilfredshet med dere som leverandør?

Tilfredse kunder er et av de viktigste grunnlagene for gjenkjøp og gode referanser – som bidrar til nysalg. I vår verktøykasse har vi tester og metoder som kan bidra til å rekruttere medarbeidere med de holdninger og egenskaper som skal til for å levere ønsket nivå på vår kundeservice og metoder som kan bidra til å operasjonalisere en sterk kundeservicestrategi. Er dette et område dere har et ønske om å styrke, kan det være et bra tidspunkt å starte dette arbeidet nå? Selv etter Corona vil vi sannsynligvis opprettholde noen av de digitale møteplasser vi har etablert for våre kunder og da er det viktig at disse møteplassene bidrar til de kundeopplevelser vi ønsker. 

Vi tar gjerne en samtale om dere er nyskjerrige på hvordan.