{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

MASTER CLASSES

14. Desember 09:00-10:00

TILBAKELESNING MED OPTO OG CORE

 

OPPRETTHOLD OG UTVID DIN KUNNSKAP SOM SERTIFISERT BRUKER.

 

Våre Master classes er en integrert del av lisensen (gratis deltakelse) og gir deg muligheter til å vedlikeholde og utvikle dine ferdigheter som en sertifisert bruker av våre løsninger.

Internt i din organisasjon med egne kolleger eller hos oss med andre av våre kunder diskuterer vi bruk av tester generelt, den enkelte test spesielt og de ulike testresultat, eller bruk av vårt administrasjonssystem Metis. Normalt vil vi innlede med et spesifikt aktuelt tema, før vi går inn i å tolke ulike profiler og bruk av disse i ulike situasjoner.

Deltakelse på Master classes hos oss utvider ditt nettverk, gir inspirasjon og innspill mellom sertifiserte brukere av våre verktøy.

Formålet er å øke kompetanse og trygghet i bruk av våre løsninger, inkludert f.eks. å:

  • gjøre deg mer selvsikker og presis i dine tilbakemeldinger
  • friske opp dine kunnskaper om definisjoner og fortolkninger
  • holde deg up-to-date med den riktige vokabularet som skal brukes i tilbakemeldinger
  • holde deg up-to-date med kunnskap om etiske retningslinjer som gjelder for bruk av tester
  • arbeide med verktøyene på nye måter, etc.

Forutsetninger: Du må være en sertifisert bruker av det/de aktuelle verktøy.(CORE-OPTO-EASI)

For en oversikt over når vi tilbyr ulike kurs se vår kurskalender.