{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

 

DNV-GL kom i januar ut med en oppdatert standard for rekrutteringspersonell. Der den tidligere fokuserte mest på selve seleksjonsbiten, har den nå også fokus på det større bilde med punkter om bl.a. employer branding og on-boarding. Som et grunnlagsdokument for Beste Praksis Rekruttering er den uvurderlig. En sertifisering er et tydelig kvalitetsmerke på en rekrutterer.

Vi setter opp et rekrutteringskurs. Dette er et kurs som vil gi dere kunnskap om beste praksis rekruttering i henhold til kompetansekravene i DNV-GL's rekrutteringsstandard. Dere vil få en grundig innføring i alle stadiene av rekrutteringsprosessen, fra employer branding gjennom jobbanalyse, søk og seleksjon, og til og med on-boarding. Dere vil også være godt forberedt til å forsøke dere på DNV-GLs sertifiseringseksamen, og få et felles språk dere kan bruke rundt rekruttering internt hos dere.

 

Struktur:

10 kollokvietimer, med forventede hjemmestudier rundt 1 time i forkant av hver kollokvie. Alle kollokvier vil foregå digitalt.

(Dette for å sørge for at deltagerene får lest det de trenger, og de får tid til å fordøye kunnskapen. Her vil de også levere oppgaver, slik at de får trening på det å skrive oppgaver og får brukt det de har lært).

Kurset avsluttes med en full kursdag som kjøres digitalt hvor vi går igjennom de viktigste læringspunktene, og sørger for at man er klar for å gjennomføre en eksamen.

 

Når:

Kurset starter 4. februar, og foregår med kollokvie på en time hver mandag og torsdag klokken 15:00 frem til og med 15. mars. 18. mars blir det en full kurs dag hos oss på bryn eller digitalt.

Hva 

Datoer 

Kollokvie 1: Introduksjon av Beste Praksis Rekruttering 

4. Februar

Kollokvie 2: Validitet og Reliabilitet 

8. Februar

Kollokvie 3: Rekrutteringsprosesser og Kost/nytte-analyse 

11. Februar

Kollokvie 4: Strategi rundt rekruttering og Employer Branding 

15. Februar 

Kollokvie 5: Jobbanalysen 

18. Februar 

Kollokvie 6: Juridiske krav 

1. Mars

Kollokvie 7: Seleksjonsverktøy – Intervjuer 

4. Mars

Kollokvie 8: Seleksjonsverktøy – Tester 

8. Mars 

Kollokvie 9: Seleksjonsverktøy – Sammenstilling av resultater  

11. Mars

Kollokvie 10: Etikk 

15. Mars 

Heldagskurs hos oss på Brynseng/ På nett 

18. Mars 

 

PÅMELDINGSFRIST 15. JANUAR 2021

 

Generated button

 

Ta gjerne kontakt med Steffen Braastad direkte på +47 913 57 880 eller sb@master.no om dere ønsker tilbud for bedriftsinterne kurs.

 

Steffen linkedin

STEFFEN BRAASTAD
PARTNER

Epost: sb@master.no
Mobil:  +47 913 57 880