{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

OPTO SERTIFISERING

Med OPTO introduserer vi et konsept med e-læring kombinert med en dags undervisning i klasserom. E- læringen skjer på Masters e-læringsplattform LITMOS.

Læringsmålet vil være å forstå hva som ligger i å være sertifisert testbruker og profesjonelt kunne anvende OPTO som informasjonskilde i rekrutteringsprosessen.
E- læringsmodulene kan du gjennomføre når det passer for deg, men må være gjennomført før du deltar i klasseromsundervisningen. Etter hver modul blir du testet i din kunnskap.

Hovedinnholdet i e-læringsmodulene er:

Hovedinnholdet i klasseromsundervisningen er:

Kurset går over en dag.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

MPA SERTIFISERING

Hovedfokus i kurset ligger på å lære og tolke, samt tilbakemelde resultatet av MPA profilen til kandidaten. I tillegg lærer du å definere suksesskriterier for stillingen, samt matche kandidater opp mot disse.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

Kurset går over 2 dager (hjemmearbeid ca. en time mellom første og andre kursdag).

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

ACE SERTIFISERING

Gjennom sertifiseringen lærer du å avdekke kandidatens potensiale til å møte krav til evnemessig kapasitet, både i screening- og rekrutteringsprosesser.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

Kurset går over en dag.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

EASI SERTIFISERING

Som coach eller manager vil du lære å gjennomføre utviklingsprosesser innen kommunikasjon, personlig utvikling og teambygging basert på deltakernes atferd og motivasjon.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

Kurset går over 2 dager (hjemmearbeid mellom kursdagene, ca 1 time).

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.