{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master OPTO

Med OPTO introduserer vi et konsept med e-læring kombinert med en dags undervisning i klasserom. E- læringen skjer på Masters e-læringsplattform LITMOS.

Læringsmålet vil være å forstå hva som ligger i å være sertifisert testbruker og profesjonelt kunne anvende OPTO som informasjonskilde i rekrutteringsprosessen.
E- læringsmodulene kan du gjennomføre når det passer for deg, men må være gjennomført før du deltar i klasseromsundervisningen. Etter hver modul blir du testet i din kunnskap.

Hovedinnholdet i e-læringsmodulene er:

 • Testadministrasjon og datavern
 • Etikk for testbrukere
 • Testbruk
 • Gjennomføring av OPTO testen hvor du kan laste ned din tilbakemeldingsrapport
 • OPTO bruksområder
 • OPTO modellens oppbygning
 • Vurdering av testresultat og tilbakemelding til kandidat
 • Sertifiseringsprøve

Hovedinnholdet i klasseromsundervisningen er:

 • Rekrutteringsprosessen og bruk av OPTO
 • Gjennomgang av OPTO rapportene
 • Utarbeidelse av jobbprofiler
 • Praktisk bruk av Masters testplattform Master People Platform

Kurset går over en dag.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

Master EASI

Som coach eller leder vil du lære å gjennomføre utviklingsprosesser innen kommunikasjon, personlig utvikling og teambygging basert på deltakernes atferd og motivasjon.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

 • evaluere en persons typiske atferd og motivasjon
 • identifisere kritiske gap mellom en persons atferds- og motivasjonspreferanse
 • arbeide med personlige styrker og fallgruver for å utvikle mennesker og team
 • bruke handlingsplaner basert på personlige preferanser for å støtte utviklingen
 • bruke praktiske øvelser i arbeidet med å utvikle andre
 • supportere ikke sertifiserte ledere i å bruke atferd og motivasjons vurderinger i sine medarbeidersamtaler

Kurset går over 1 dag ca. 9-18

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

MPA

Hovedfokus i kurset ligger på å lære og tolke, samt tilbakemelde resultatet av MPA profilen til kandidaten. I tillegg lærer du å definere suksesskriterier for stillingen, samt matche kandidater opp mot disse.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

 • definere suksesskriterier for atferd i stillingen
 • evaluere atferd
 • matche testresultat med definerte suksesskriterier
 • gjennomføre strukturerte intervjuer, basert på MPA
 • velge rett person til stillingen
 • informere tredjepart og veilede dem i deres valg

Kurset går over 2 dager (hjemmearbeid ca. en time mellom første og andre kursdag).

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.

Master ACE

Gjennom sertifiseringen lærer du å avdekke kandidatens potensiale til å møte krav til evnemessig kapasitet, både i screening- og rekrutteringsprosesser.

Kurset gir deg innsikt i hvordan:

 • definere kriterier for resonnement- og læringevne i stillingen
 • evaluere en kandidats evne til resonnement og læring
 • matche testresultat med definerte suksesskriterier
 • gjennomføre strukturerte intervju basert på kognitive evnemål
 • velge rett person for stillingen
 • informere tredjepart og veilede dem i deres valg

Kurset går over en dag.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på her.