{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Bjarne og hans team fokuserte i oppstarten primært på konsulentoppdrag innen trening, coaching og utvikling av ansatte og ledere hos kunder. I tillegg tok de oppdrag innen executive search og rekruttering. Samtidig utviklet de unike kartleggingsverktøy og analyser innenfor områdene typologi, karriere interesser, mm

Gjennom arbeidet ble det raskt klart at pålitelige verktøy for HR avdelinger var et område Master International kunne bidra. Verktøy som kunne strukturere, samt bidra til å kvalitetssikre rekrutterings- og utviklingsprosessen var noe som kunne styrke kundenes arbeid.

Den første versjonen av MPA, Master Person Analyse, ble lansert i 1986 etter fem år med intens utvikling. Siden har MPA kontinuerlig blitt evaluert, forbedret, dokumentert, tilpasset forretningsbehov og state-of-the art teknologi.

Fra 1990 har Master International gradvis skiftet fokus fra HR-oppgaver og konsulenttjenester til utvikling og dokumentasjon av analyser og tester innen områdene personlighet, ferdigheter, kognitive evner, motivasjon, osv.

Veksten i resten av Europa kom raskt, mange store selskaper søkte nye og bedre måter å takle økende krav innen personalområdet.

I dag er Master International en av Europas ledende leverandør av arbeidspsykologiske verktøy.