{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

DIALOGBASERT OG EFFEKTIVT SAMARBEID

Comwell er en av Skandinavias ledende hotell og konferansesenter kjeder. Konstant fokus på kvalitet og service har sørget for et solid resultat og kontinuerlig ekspansjon, på tross av den globale økonomiske situasjonen. Comwell bruker EASI fra Master å sikre effektiv kommunikasjon og forenkle samhandling i sine team.

 

Ewa Axelsson, Skandinavisk HR Consultant, lister opp de viktigste fordelene som oppnås ved å inkludere EASI i selskapets HR-prosesser:

  • EASI er enkelt å benytte
  • EASI er basert på dialog
  • EASI avdekker effektivt atferd og motivasjon
  • EASI oppdager utviklingsbehov
Gode rapporter sikrer at ledere ikke må vente på HR for å ta det i bruk

Les mer om EASI typologi test