{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

UTFORDRINGEN

Hvert år ansetter IKEA ekstra ansatte i Kungens Kurva i de godt besøkte sommermånedene. Interessen for tjenestene er enorm og varehuset mottar i snitt 700 - 1100 søknader på 60-70 tjenester. Johanna Langton, HR-generalist, beskriver hvordan deres tidligere screenings- og rekrutteringsprosess var ineffektiv på mange måter: for tidkrevende, for dyrt og kanskje fremfor alt at kandidatene som besto screeningen ikke samsvarte med atferden og verdiene som var forventet for hver rolle.

 


LØSNING


For å forbedre screenings- og rekrutteringsprosessen ble det besluttet å gjennomføre den i sin helhet lokalt på varehuset i Kungens Kurva. BRIGHT erstattet de tidligere verktøyene, noe Johanna Langton estimerte ville kreve tre ukers arbeid for fire personer. Målet, og kriteriet for å endre verktøy, var å kunne håndtere store søknadsmengder til lavere kostnader enn tidligere, minimere risikoen for skjevhet i silingsprosessen og øke antallet kvalifiserte søkere som gikk videre i rekrutteringsprosessen. BRIGHTS-kriterier definerte kravene som kandidatprofilene ble matchet mot.