{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kandidatens kognitive evner er den beste indikator for fremtidig prestasjon.

 

ACE (evne til logisk, analytisk tenkning) er en evnetest utviklet for å vurdere logisk analytisk resonnement. Oppgavene i ACE utforsker og avdekker denne evnen og gjøre det mulig å vurdere potensialet av den enkeltes logiske evner.


BASER DINE BESLUTNINGER PÅ KUNNSKAP

Ved å benytte ACE kan du sikre en pålitelig match mellom stillingens kompleksitet og kandidatens potensiale.

ACE er et raskt og fleksibelt verktøy som evaluerer kandidaters potensiale innen områder som:

BRUKSOMRÅDER