{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}


Master International har de siste årene arbeidet med å utvikle et nytt testverktøy. I starten av utviklingsprosessen gjennomførte de en bred kundeundersøkelse knyttet til ønsker og forventninger til et tidsriktig verktøy. Resultatet av denne undersøkelsen kan oppsummeres i fire punkter.

Vi opplever at vi innfrir veldig bra på alle disse områdene med OPTO (betyr å velge).

 

1. PRESISJON SOM GRUNNLAG FOR GODE BESLUTNINGER.

 

2. OPTO ER BASERT PÅ DET TEORETISKE GRUNNLAGET TIL FEMFAKTORMODELLEN.

Det endelige resultatet er filtrert med fokus på de egenskaper som er knyttet til prestasjon i jobb. Konstruksjonen inneholder tre dimensjoner – den sosiale, den operative og den utviklingsorienterte dimensjon av prestasjon.

Videre opererer OPTO med 8 hovedegenskaper og 20 aspekter som bygger opp til kandidatens score på hovedegenskapene.

Det meste av forskning knyttet til jobbatferd og prestasjoner i jobb, baseres i dag på femfaktorteorien.

 

3. OPTO VIL KUNNE BIDRA TIL Å EFFEKTIVISERE REKRUTTERINGSPROSESSEN.

Scoringsrapportene i OPTO gir en score spesifikk beskrivelse av kandidatens svar på hovedegenskapene og aspektene. Dette betyr at testbruker og rekrutteringsleder ikke har behov for å tolke resultatet. Tid til forberedelser reduseres.

Rapportene har et forståelig språk og et moderne design som raskt bidrar til overblikk for testbruker og test taker.

Screening av kandidater tidligere i rekrutteringsprosessen begynner å bli vanlig for å effektivisere rekrutteringsprosessen. OPTO er velegnet for dette formålet.

I forbindelse med lanseringen av OPTO introdusere vi et «blended learning» konsept som innebærer en kombinasjon av e-læring med en dag i plenum.

 

4. OPTO KAN BENYTTES PÅ ALLE STILLINGSKATEGORIER.


Basert på stillingskategori og behov for dybdeinformasjon om kandidaten, kan rapportene skaleres. For noen stillingskategorier vil det oppleves tilstrekkelig å forholde seg til de åtte hovedegenskapene, for andre stillingskategorier hvor vi ønsker mer dybdeinformasjon kan vi velge å benytte de 20 aspektene.

Med OPTO og Metis plattformens analysemuligheter kan du raskt realisere optimalisert matching mellom kandidat og kravspesifikasjon. Løsningen støtter deg gjennom hele prosessen, med brukervennlige funksjoner som gjør det enkelt å forberede, gjennomføre og suksessfullt avslutte en komplett rekrutteringsprosess - særlig i prosesser som involverer mange kandidater.