{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

PERSONLIGHETSTREKKET SOM GIR SUKSESS I ALLE YRKER

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om Big 5 – teorien og kommentert at det finnes et personlighetstrekk som er overrepresentert hos fremgangsrike personer i arbeidslivet – nemlig Pliktfølelse eller Samvittighet. Hvis du har høy Pliktfølelse er du flittig, nøyaktig, ryddig, lojal til oppgavene, forutseende og har vilje og selvdisiplin til å prestere. Har du lav Pliktfølelse betyr dette ofte slurv, lavt initiativ, likegyldighet og en tilbøyelighet til å ta risiko.

Forskningen sier at en person som befinner seg innenfor snittet av denne egenskapen har potensiale til å bli fremgangsrik uansett hvilket yrke vedkommende velger iht Barrick & Mount (1991). De undersøkte sammenhengene mellom personlighetstrekkene i Big 5 og kriteriene jobbferdigheter og evne til innlæring sammenholdt med personlige data. Studien omfattet blant andre politi, ledere og selgere. Høy grad av Pliktfølelse gikk igjen hos samtlige som var fremgangsrike i jobb. Øvrige personlighetstrekk gikk ikke igjen på samme systematiske måte, men kunne selvsagt være viktige i ulike sammenhenger.

Det er flittigheten i trekket Pliktfølelse som er viktigst for fremgang mener Angela Lee Duckworth. Hun kaller det grit – som oversatt innebærer å opprettholde interesse og arbeidskapasitet mot langsiktige mål. Hør på hennes innlegg på Ted Talk og få en dypere innsikt i hva grit betyr for fremgang. Å være «flittig som en maur» gir stor effekt – er essensen i hennes budskap.

Når du forstår hvilke personlighetstrekk og hvilken atferd som gir fremgang i en stilling kan du definere hvilken persontype du vil rekruttere. Med mer kunnskap blir du dyktigere til å utarbeide Jobbanalysen. For en tryggere rekrutteringsprosess må du gjennomføre en god og grundig Jobbanalyse – og du kan med fordel benytte Master sitt Personprofilverktøy OPTO til å kartlegge personlighetstrekk. Denne gir valide resultater og tar utgangspunkt i Big 5 – teoriens fem hoveddimensjoner.

Når du vurderer resultatene av en Personprofiltest må du huske at ingen person nødvendigvis scorer likt hele tiden. Testscoren kan variere med dagsform og situasjon. En ekstrovert person kan være introvert (men ikke ekstremt introvert) og en introvert person kan innimellom være ekstrovert – i begge tilfellene avhengig av situasjonen. Personens grunntrekk vil likevel alltid komme tydelig frem i testrapporten. Det ene trekket er heller ikke bedre – eller dårligere enn andre. Plasseringen på skalaen gir ulike fordeler og muligheter for fremgang.

Du kan lese mer om de 5 dimensjonene i Big 5 i tidligere blogginnlegg fra oss. Les om Ekstraversjon (E), om Samvittighetsfullhet (C), om Åpenhet for nye erfaringer (O), om  Medmenneskelighet (A) og om Nevrotisisme (N). For dem som syns dette er spennende og gjerne vil lære mere – hør på den glimrende podcasten The Mental Breakdown med Dr Berney og Dr Marshall og avsnittene som handler om Big 5.

God fornøyelse – og lykke til med neste rekrutteringsprosess!